Huisartsenpraktijk Baban
Ga naar de inhoud
Samenwerking
persoonsgericht en duurzame relatie met onze patiënten

Medisch Centrum Magnolia

Samenwerking
Prikpost Star- SHL in onze praktijk
Onze locatie is dagelijks geopend van 8:00 uur tot 10:00 uur. U hoeft geen afspraak te maken.
Openingstijden prikpost:
Maandag 8:00u-10:00u
Dinsdag 8:00u- 10:00u
Woensdag 8:00u- 10:00u
Donderdag 8:00u- 10:00u
Vrijdag 8:00u- 10:00u

Praktijk voor fysio- en manuele therapie
Per 1 mei 2012 is de praktijk voor fysio- en manuele therapie Tuinzigt en Westerpark gevestigd op Magnoliastraat 75a. Voor meer informatie: klik hier.

Jeugdprofessional bij de huisarts
In samenwerking met de gemeente en CJG zijn wij in 2019 begonnen met de inzet van een jeugdprofessional bij de huisarts. De jeugdprofessional is op woensdag aanwezig in de praktijk. Hij of zij kan de jeugdigen en ouders ondersteunen en zorg dragen voor opvoedvragen en problematiek binnen de gezinnen in onze wijk. Dit kunnen lichte opvoedvragen zijn, maar ook complexe problemen.

Kernteam ouderenzorg
Om de zorg rondom de complex kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te regelen is er binnen de huisartsenpraktijk een kernteam ouderenzorg opgezet. De samenwerking binnen het kernteam ouderenzorg vindt op verschillende manieren plaats. Er is ongeveer 1 x per maand een Multidisciplinair overleg (MDO) met de huisarts, verpleegkundig specialist van de huisartsenpraktijk, GZ-psycholoog, coördinerend wijkverpleegkundige en specialist ouderengeneeskunde. Daarbij kunnen ook andere disciplines worden betrokken, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, thuiszorg of de casemanager dementie. In zo’n MDO wordt de situatie van de patiënt besproken en stemmen alle hulpverleners die bij de patiënt betrokken zijn de zorg op elkaar af en worden er afspraken gemaakt om de zorg rondom de patiënt zo goed mogelijk te regelen. De adviezen uit het MDO worden besproken met de patiënt en/of diens naasten.
Naast het MDO is het ook mogelijk dat de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist van de huisartsenpraktijk bij de patiënt op huisbezoek gaat afhankelijk van de situatie en problemen of gezondheidsklachten die op dat moment spelen. Zij richten zich op ouderen die thuis of in een zorginstelling wonen, met als doel hen zo lang mogelijk op een zo goed mogelijke en veilige wijze te laten functioneren in hun eigen omgeving.

© 2023 Medisch Centrum Magnolia | Huisartsenpraktijk Baban
Terug naar de inhoud