Huisartsenpraktijk Baban
Ga naar de inhoud
Klachtenregeling
persoonsgericht en duurzame relatie met onze patiënten

Medisch Centrum Magnolia

Klachtenregeling
Medisch Centrum Magnolia
Klachtenregeling
Wanneer u niet tevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Als wij op de hoogte zijn van uw ontevredenheid, kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt onderaan een klachtenformulier invullen of ons telefonisch benaderen om uw klacht samen te bespreken.

Als dit lastig voor u is of als u er met ons niet uitkomt, kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing voor uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier op de website van SKGE gebruiken. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uitkomt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie vindt u op de website www.skge.nl.
© 2023 Medisch Centrum Magnolia | Huisartsenpraktijk Baban
Terug naar de inhoud