Huisartsenpraktijk Baban
Ga naar de inhoud
persoonsgericht en duurzame relatie met onze patiënten

Medisch Centrum Magnolia

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Baban

Onze praktijk werkt samen met thuisdok.nl. Bij uw inschrijving kunt u keuze maken tussen één van de volgende praktijken.

Bereikbaarheid

Bij onze huisartsenpraktijk streven we ernaar om altijd voorop te lopen in de nieuwste innovaties en technologieën om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onze praktijk te optimaliseren. We zijn voortdurend bezig met het vinden van de juiste oplossingen om ervoor te zorgen dat onze patiënten altijd gemakkelijk toegang hebben tot goede huisartsenzorg. Of het nu gaat om het gebruik van online afspraken, videobellen of andere vormen van telezorg, we zijn altijd op zoek naar manieren om onze patiënten beter van dienst te zijn. Hierdoor kunnen onze patiënten efficiënt en op een tijdstip dat voor hen werkt, contact opnemen met onze praktijk. We begrijpen dat innovatie en technologie de manier waarop we zorg verlenen kunnen veranderen. Daarom zijn we vastbesloten om met de veranderingen mee te gaan en ons aan te passen aan de behoeften van onze patiënten. Wij geloven dat deze aanpak ons in staat zal stellen om ondanks alle uitdagingen de beste zorg te bieden en ervoor te zorgen dat onze patiënten de juiste zorg op de juiste plaats krijgen

Onze visie

We streven naar een persoonlijke en duurzame relatie met onze patiënten. Wij geloven in kleinschalig georganiseerde zorg op maat, waarbij we continu toegankelijke, persoonsgerichte en kwalitatieve zorg bieden vanuit onze praktijk. We werken samen met andere zorgverleners en hanteren hierbij de richtlijnen van de beroepsgroep. Samen met jou proberen we jouw hulpvraag duidelijk te krijgen, zodat de zorg die wij bieden aansluit bij jouw eigen verwachtingen en wensen.
Naast de laagdrempelige generalistische medische zorg bieden wij ook een breed pakket aan aanvullende en bijzondere huisartsenzorg. In Tuinzigt en de nabije omgeving bieden wij huisartsenzorg in de breedste zin van het woord. Dit doen we voor bewoners en passanten in ons praktijkgebied. Patiënten van onze praktijk kunnen van ons verwachten dat wij hen bij alle gezondheidsproblemen met raad en daad zullen bijstaan. Bij patiënten die bij ons staan ingeschreven wordt de geboden zorg en behandeling ook gerelateerd aan hun levensloop, leefsituatie en familieomstandigheden.


Zelf regelen
Uw medische gegevens online bekijken
Bijna iedereen komt weleens bij de huisarts. De huisarts doet onderzoek, geeft advies, en soms krijgt u ...
Je kunt je vraag delen met de huisarts via e-consult.
Klik op het icoontje van mijngezondheid.net op je mobiele telefoon of tablet en je kunt meteen aan de slag.Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen.

1. Via MijnGezondheid.net portaal.
2. De receptenlijn:
076-5149327 en aansluitend het keuzemenu 2 volgen.
3. Indien u niet in staat bent om gebruik te maken..

NHG-geaccrediteerd

We zijn NHG geaccrediteerd

Onze praktijk draagt het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering, toegekend door NPA. Dit betekent dat u erop kunt vertrouwen dat onze praktijk goed is georganiseerd en dat wij ons blijven ontwikkelen om u steeds beter te kunnen helpen. Meer lezen →
Uw mening
Uw ervaringen helpen de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Wij stellen het dan ook zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Dit kost u ongeveer 5 tot 10 minuten. Om uw mening te delen klikt u op 1 van onderstaande links of scan de QR-code met uw telefoon of tablet.
Contact

U kunt 24/7 gebruikmaken van e-consultatie via het MijnGezondheid.net portaal en een terugbelverzoek indienen voor medische vragen. Wij streven ernaar om binnen één werkdag uw vragen te beantwoorden.
We verzoeken u vriendelijk om geen medisch inhoudelijke vragen per e-mail te versturen.

Voor spoedgevallen en medische zorg die niet kan wachten, kunt u contact met ons opnemen via de spoedlijn.
Voor dringende medische hulp tijdens de avonden, nachten of weekenden kunt u terecht bij de Huisartsenpost Breda op
telefoonnummer 076-525 85 00.
Magnoliastraat 75, 4814CN Breda


info@mcmagnolia.nl

© 2023 Medisch Centrum Magnolia | Huisartsenpraktijk Baban
Terug naar de inhoud