De nieuwe Medgemak app

Beste patient,

Goed nieuws, de nieuwe MedGemak app staat live! De app staat in de App store en Google Play Store klaar onder de naam Medgemakt+. Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

Uitleg over de nieuwe app MedGemak vindt u hier.Coronavaccinaties

Sinds enkele weken is er in Nederland gestart met het vaccineren tegen Corona. Hierover komt steeds meer informatie beschikbaar. Deze informatie wordt door ons goed in de gaten gehouden. Indien wij meer weten over wanneer welke patiënten mogen worden gevaccineerd tegen Corona, zal dit ook naar de betreffende patiënten worden gecommuniceerd. De overheid heeft hiervoor een schema opgesteld. Het vaccin bestaat uit twee prikken, tussen deze twee prikken zal enkele weken zitten.


Vorige week werden de uitnodigingen voor de vaccinatie tegen Corona verstuurd naar alle thuiswonende patiënten van 90 plus. Ook zijn inmiddels de 85-89 jarige uitgenodigd. In deze uitnodiging staan de te volgen stappen die dienen te worden genomen alvorens de vaccinatie. De komende weken zullen er steeds meer brieven worden verstuurd naar andere patiënten, wanneer dit precies zal zijn is nog niet duidelijk.

Vaccinatie 63- en 64-jarigen, personen met overgewicht (BMI >40) en personen met syndroom van Down

Eind februari zal in onze huisartsenpraktijk worden gestart met het vaccineren met AstraZeneca bij de volgende patiënten:

  • personen geboren in 1956 en 1957
  • personen met bij ons bekende BMI hoger van 40, geboren van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002
  • thuiswonende personen met syndroom van Down, geboren van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002

Deze bovengenoemde categorie zal worden uitgenodigd. In deze uitnodiging met de datum en tijd waarop u wordt verwacht. In praktijk zorgen wij ervoor dat deze patiëntencategorie veilig volgens de geldende maatregelen wordt gevaccineerd en geobserveerd tijdens en na de vaccinatie. Na de vaccinatie dient de patiënt 15 minuten te worden geobserveerd op mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Na afloop krijgt de patiënt een vaccinatiebewijs van de 1e injectie. De verwachting is dat de 2e vaccinatie rond mei zal plaatsvinden, hiervoor wordt u dan opnieuw uitgenodigd.


Vaccinatie 80-89 jarigen

Alle personen met een leeftijd van 80 t/m 89 jaar (geboren tussen 21-01-1931 t/m 21-03-1941). Niet iedereen wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Deze groep wordt gefaseerd uitgenodigd beginnend op 29 januari met de 89 jarigen. Uiterlijk 9 februari heeft iedereen uit de groep 85-89 jarigen een uitnodiging ontvangen. Het uitnodigingsproces van de 80-84 jarigen loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er wederom gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 84 jarigen.