De nieuwe Medgemak app

Beste patient,

Goed nieuws, de nieuwe MedGemak app staat live! De app staat in de App store en Google Play Store klaar onder de naam Medgemakt+. Er zijn verbeteringen doorgevoerd op het gebied van gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid.

Uitleg over de nieuwe app MedGemak vindt u hier.Extra praktijk informatie coronavirus

Extra praktijk informatie coronavirus 11-05-2020


Aangepaste praktijkvoering vanwege Pandemie Coronavirus (COVID-19)

Sinds deze week hebben we weer een start gemaakt met het reguliere spreekuur op de praktijk. Na al die weken beperkt spreekuur in verband met de Corona-uitbraak merken we natuurlijk dat er veel vraag is naar contact met de huisarts. Wij doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wel willen we u graag attenderen op de regels die wij hanteren in onze praktijk voor u en onze veiligheid:

  • We plannen alleen afspraken van 15 minuten in. Deze afspraak is dus voor 1 klacht. We realiseren ons dat u mogelijk een aantal klachten opgespaard hebt. Omdat we echter zo veel mogelijk mensen willen helpen vragen we u om alleen uw meest urgente klacht te bespreken en voor de overige klachten op een later tijdstip een nieuwe afspraak te maken. Dit is belangrijk om uitloop van het spreekuur te voorkomen. Uitloop betekent namelijk een drukkere wachtkamer en meer kans op overdracht van het virus!
  • We proberen zoveel mogelijk vragen telefonisch of digitaal af te handelen.
  • Receptaanvragen uitsluitend via receptenlijn, per telefoon of online. Kom niet naar de praktijk met bijvoorbeeld lege doosjes. De wachttijden bij de apotheek kunnen oplopen, wij verzoeken u hier rekening mee te houden.
  • Houd ook in de praktijk afstand van elkaar en beperk het sociale contact. We hebben het aantal zitplaatsen in de wachtkamer verminderd, zodat u voldoende afstand kunt houden. Ook staan er stoelen voor de spreekkamers van de artsen waar u plaats kunt nemen.
  • Kom niet te vroeg. Neemt u uiterlijk 5 minuten voor uw afspraak in de wachtkamer plaats en wacht buiten als u te vroeg bent.
  • Komt u alstublieft alleen. Laat uw partner/begeleider buiten of in de auto wachten en laat kinderen indien mogelijk thuis.
  • De afspraken op het reguliere spreekuur zijn alleen bedoeld voor mensen zonder virale klachten!
  • Bij klachten / vragen altijd telefonisch contact opnemen.
  • Kom niet langs op de praktijk zonder afspraak.


POH- somatiek en POH-GGZ

Tevens zullen we deze week ook weer opstarten met het spreekuur van onze praktijkondersteuners (Christine en Danielle). Zij zullen beide spreekuur houden. Danielle in de huisartsenpraktijk en Christine in de praktijk van de fysiotherapie (naast ons).

Virale spreekuur

Het dagelijkse luchtwegspreekuur (virale spreekuur) verplaatsen we deze week naar het einde van de dag om 15:30. Het luchtwegspreekuur vindt volledig gescheiden plaats van het reguliere spreekuur.


Dan nog een laatste punt: velen van u maken gebruik van de mogelijkheid om foto’s naar de praktijk te sturen om te laten zien aan de huisarts. Wij willen vragen om uw foto’s in het vervolg te versturen via ons webportaal www.MijnGezondheid.net. Dit is een beveiligde verbinding waarmee uw foto’s ook direct in uw medisch dossier terechtkomen. Praktischer en veiliger voor u en voor ons dus. Kijkt u voor meer informatie over MijnGezondheid.net.

Wij proberen op deze wijze het besmettingsrisico en verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen voor u en onze veiligheid en ter bescherming van onze kwetsbare patienten. Wij volgen hiermee de laatste richtlijnen van het RIVM en de LHV.

Meer informatie kunt u vinden op: www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.
Voor vragen kunt u ook terecht bij de publiekslijn van het RIVM: 0800-1351.

Houdt de website in de gaten. Per dag kan onze werkwijze veranderen door aangepaste adviezen.


Gezondheidsklachten? Blijf er niet mee lopen. Bel de huisarts!

www.youtube.com/watch?v=sj38NXJ60ac&feature=youtu.be