Boostervaccinatie COVID-19

In december dit jaar start de boostervaccinatie voor iedereen vanaf 80 jaar die naar een GGD-locatie kan komen. Ook wordt gestart met het aanbieden van een boostervaccinatie bij mensen > de 18 jaar die in een zorginstelling woont met een eigen medische dienst. Dat betekent dat deze mensen bovenop de twee vaccinaties die zij eerder hebben gehad (of na één prik met het Janssen-vaccin) een extra vaccinatie kunnen krijgen, als extra bescherming tegen ernstige ziekte en/of ziekenhuisopnames. Vanaf januari 2022 worden vervolgens mensen tussen 60 en 80 jaar gevaccineerd, waarbij de oudsten van die groep als eerste een uitnodiging zullen krijgen. Ook wordt volgende maand gestart met het aanbieden van een boostervaccinatie aan zorgmedewerkers met direct patiëntencontact.


Extra informatie over de aanvullende maatregelen geldend vanaf 03-11-2021 vindt u op: Besmettingen moeten omlaag, passende maatregelen nodig | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Lees meer

Griepvaccinaties

Op donderdag 4 november zullen griepvaccinaties worden gegeven in onze praktijk. De betreffende patienten die hiervoor in aanmerking komen zullen de loop van de komende weken een uitnodiging ontvangen.

Lees meer

Prikpost van SHL vanaf 20 september weer op vrije inloop geopend

Vanaf 20-09-2021 is de prikpost weer geopend voor vrije inloop, er hoeft geen afspraak meer gemaakt te worden om bloed te prikken. De prikpost is iedere werkdag(maandag t/m vrijdag) geopend tussen 08.00u en 10.00u.

Lees meer

Update MijnGezondheid.net 7 september 2021

Binnenkort is de nieuwe versie van MijnGezondheid.net en MedGemak beschikbaar. Deze nieuwe versie wordt in de avond van dinsdag 7 september tussen 20:00 en 00:00 uur geinstaleerd. Gedurende dit tijdsbestek zijn MijnGezondheid.net en MedGemak niet beschikbaar. De nieuwe versie van de app MedGemak kan enkele dagen na de installatie gedownload worden in de App Store en Google Play Store.

Lees meer

Nieuwe medewerkers

Vanaf 1 juli hebben we een nieuwe doktersassistente in onze praktijk, Anouk. Zij werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Vanaf 1 september 2021 krijgen we een huisarts in opleiding, dr. Oldenburger.

Lees meer

Gesloten op vrijdag 4 juni

Wegens ons teamuitje is de praktijk op vrijdag 4 juni 2021 gesloten.

Lees meer

Zomervakantie 2021

Wegens zomervakantie zal onze praktijk van maandag 2 augustus tot en met maandag 9 augustus gesloten zijn. Op dinsdag 10 augustus is de praktijk weer geopend.


Lees meer

AstraZeneca voor patiënten geboren tussen 1956 t/m 1960

Deze week zullen de patiënten geboren in de jaren 1956 t/m 1960 die eerder nog niet zijn opgeroepen voor hun eerste vaccinatie een uitnodiging ontvangen. Deze patiënten zullen op donderdag 6 mei hun eerste vaccinatie met AstraZeneca gaan krijgen. De uitnodigingen worden vandaag per post naar de desbetreffende patiënten verstuurd. In de uitnodiging die de patiënt per post ontvangt staan instructies hoe er een afspraak ingepland kan worden. Afspraken kunnen per tijdsvak worden ingepland middels de link (reserve.cmtickets.com/baban3) die in de brief staat vermeld.

Mobiele patiënten geboren tussen 1961 en 2005 krijgen hun vaccinatie bij een van de GGD priklocaties en zullen hiervoor nog een oproep ontvangen.

Lees meer

AstraZeneca definitief voor 60 jaar en ouder

Vorige week heeft het Ministerie van Volksgezondheid kenbaar gemaakt dat mensen vanaf 60 jaar, geboren in 1960 of eerder, veilig het vaccin van AstraZeneca mogen krijgen. Mensen onder de 60 jaar zullen een ander vaccin gaan krijgen. Hiermee wordt het advies van de Gezondheidsraad opgevolgd. De Gezondheidsraad stelt dat het risico op gezondheidsschade als gevolg van Corona bij 60 plussers vele mate groter is dan het risico op zeer zeldzame bijwerkingen van ernstige trombose met een laag aantal bloedplaatjes door het vaccin AstraZeneca. Daarnaast worden de bijwerkingen tot op heden vooral gezien bij mensen jonger dan 60 jaar.

De tweede vaccinatie

De Gezondheidsraad adviseert ook bij de mensen die al het eerste vaccin van AstraZeneca hebben gekregen ook zoals gepland het tweede vaccin kunnen krijgen. Wereldwijd is geen enkel geval gemeld van ernstige bijwerkingen na een tweede vaccinatie. De gemelde zeer zeldzame bijwerkingen doen zich binnen 2 weken na de eerste vaccinatie al voor.

Lees meer

Vaccinatie tegen COVID-19 met AstraZeneca gepauzeerd

De vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca is van 15 t/m 28 maart stilgelegd door het ministerie van VWS. In het buitenland hebben een aantal personen na vaccinatie klachten zoals trombose gemeld. Het is op dit moment niet duidelijk of dit door het AstraZeneca-vaccin komt. Dit wordt in de komende twee weken nader onderzocht in Europa.  

Het AstraZeneca-vaccin is in de afgelopen weken geprikt bij mensen geboren in 1956, 1957 en 1958, mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), mensen met het syndroom van Down die thuis wonen en bij zorgverleners. Behoort u tot deze groep en bent u in de afgelopen weken met dit vaccin geprikt, dan heeft u mogelijk vragen:

Ik ben met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen?

Als u geprikt bent met het AstraZeneca-vaccin en heeft u geen klachten gehad, dan is er geen reden tot zorg.

Alleen als u kort geleden geprikt bent en u krijgt na drie dagen (weer) ziekteverschijnselen met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid, dan luidt het advies om direct contact op te nemen met uw huisarts.


Ik ben nu 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?

Tussen de twee vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca zit 12 weken. Een 2e prik met hetzelfde vaccin wordt geadviseerd. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari 2021 toegediend. Voor het moment van de tweede prik zal er meer duidelijk zijn.
U hoeft niet zelf te bellen voor een nieuwe afspraak. Wij nodigen u opnieuw uit wanneer er duidelijkheid is over het vaccin.


Heeft u nog vragen over dit besluit? U vindt meer informatie op www.coronavaccinatie.nl. Ook kunt u met vragen naar het landelijk publieksinformatienummer van de overheid: 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur bereikbaar).


Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?

Kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.

Lees meer

Coronavaccinatie bij patiënten uit 1958

Deze week op vrijdag 12 maart zullen de patienten met geboortedatum 01-01-1958 tot en met 31-12-1958 hun 1e vaccinatie tegen Corona krijgen met AstraZeneca. De betreffende patienten zijn hiervoor al uitgenodigd. In de praktijk wordt gezorgd dat er veilig volgens de geldende maatregelen wordt gevaccineerd en geobserveerd tijdens en na de vaccinatie. Na de vaccinatie dient de patient 15 minuten te worden geobserveerd op eventuele bijwerkingen van het vaccin. Na vaccinatie krijgt de patient een vaccinatiebewijs van de eerste vaccinatie. Op 15 mei zal de 2e vaccinatie plaatsvinden, hiervoor kunt u op 1 mei een tijdsslot reserveren middels de in de brief genoemde link (reserve.cmtickets.com/baban2) en code.

Lees meer

Start coronavaccinaties in de praktijk

Vaccinatie 63- en 64-jarigen, personen met overgewicht (BMI >40) en personen met syndroom van Down

Zaterdag 27 februari zal in onze huisartsenpraktijk worden gestart met het vaccineren met AstraZeneca bij de volgende patiënten:

 • personen geboren in 1956 en 1957
 • personen met bij ons bekende BMI hoger van 40, geboren van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002
 • thuiswonende personen met syndroom van Down, geboren van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002

Deze bovengenoemde categorie zal worden uitgenodigd. In deze uitnodiging kunt u via een link(reserve.cmtickets.com/baban1) en met de code die u op uw uitnodiging heeft ontvangen een tijdslot kan reserveren voor de vaccinatie. In praktijk zorgen wij ervoor dat deze patiëntencategorie veilig volgens de geldende maatregelen wordt gevaccineerd en geobserveerd tijdens en na de vaccinatie. Na de vaccinatie dient de patiënt 15 minuten te worden geobserveerd op mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Na afloop krijgt de patiënt een vaccinatiebewijs van de 1e injectie. De 2e vaccinatie zal op 15 mei plaatsvinden, hiervoor kunt u op 1 mei een afspraak maken middels deze link (reserve.cmtickets.com/baban2).

Lees meer

Coronavaccinaties

Sinds enkele weken is er in Nederland gestart met het vaccineren tegen Corona. Hierover komt steeds meer informatie beschikbaar. Deze informatie wordt door ons goed in de gaten gehouden. Indien wij meer weten over wanneer welke patiënten mogen worden gevaccineerd tegen Corona, zal dit ook naar de betreffende patiënten worden gecommuniceerd. De overheid heeft hiervoor een schema opgesteld. Het vaccin bestaat uit twee prikken, tussen deze twee prikken zal enkele weken zitten.


Vorige week werden de uitnodigingen voor de vaccinatie tegen Corona verstuurd naar alle thuiswonende patiënten van 90 plus. Ook zijn inmiddels de 85-89 jarige uitgenodigd. In deze uitnodiging staan de te volgen stappen die dienen te worden genomen alvorens de vaccinatie. De komende weken zullen er steeds meer brieven worden verstuurd naar andere patiënten, wanneer dit precies zal zijn is nog niet duidelijk.

Vaccinatie 63- en 64-jarigen, personen met overgewicht (BMI >40) en personen met syndroom van Down

Eind februari zal in onze huisartsenpraktijk worden gestart met het vaccineren met AstraZeneca bij de volgende patiënten:

 • personen geboren in 1956 en 1957
 • personen met bij ons bekende BMI hoger van 40, geboren van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002
 • thuiswonende personen met syndroom van Down, geboren van 01-01-1956 tot en met 31-12-2002

Deze bovengenoemde categorie zal worden uitgenodigd. In deze uitnodiging met de datum en tijd waarop u wordt verwacht. In praktijk zorgen wij ervoor dat deze patiëntencategorie veilig volgens de geldende maatregelen wordt gevaccineerd en geobserveerd tijdens en na de vaccinatie. Na de vaccinatie dient de patiënt 15 minuten te worden geobserveerd op mogelijke bijwerkingen van het vaccin. Na afloop krijgt de patiënt een vaccinatiebewijs van de 1e injectie. De verwachting is dat de 2e vaccinatie rond mei zal plaatsvinden, hiervoor wordt u dan opnieuw uitgenodigd.


Vaccinatie 80-89 jarigen

Alle personen met een leeftijd van 80 t/m 89 jaar (geboren tussen 21-01-1931 t/m 21-03-1941). Niet iedereen wordt op hetzelfde moment uitgenodigd. Deze groep wordt gefaseerd uitgenodigd beginnend op 29 januari met de 89 jarigen. Uiterlijk 9 februari heeft iedereen uit de groep 85-89 jarigen een uitnodiging ontvangen. Het uitnodigingsproces van de 80-84 jarigen loopt vanaf 5 februari tot begin maart, waarbij er wederom gefaseerd wordt uitgenodigd te beginnen bij de 84 jarigen.
Lees meer

Madelief bevallen van een zoon

Madelief is op 10-12-2020 bevallen van een zoon Boris, moeder en zoon maken het goed.

Lees meer

Online inzage in dossier per 01-07-2020

Uw medische gegevens online bekijken

Bijna iedereen komt weleens bij de huisarts. De huisarts doet onderzoek, geeft advies, en soms krijgt u medicijnen. Wilt u teruglezen wat de huisarts gezegd heeft? Dat kan online! Hieronder leest u hoe dat werkt.

Hoe bekijkt u uw medische gegevens?

Uw huisarts zet uw medische gegevens in haar of zijn computer. Bijvoorbeeld het advies om meer te sporten, of uw medicijnen.

Binnenkort kunt u deze medische gegevens ook zelf online lezen. Op uw telefoon of computer. U kiest een wachtwoord en u kunt zelf inloggen. Alleen u en de huisarts zien uw gegevens.


Deze gegevens kunt u bijvoorbeeld online bekijken:

 • uitslag van een onderzoek, bijvoorbeeld van bloedonderzoek
 • het advies van uw huisarts
 • een brief van bijvoorbeeld het ziekenhuis
 • een lijst met uw medicijnen
 • uw allergieen.


Hoe log ik in?

Bij MijnGezondheid.net kunt u inloggen met uw DigiD met smscode.
Hiervoor dient u aangemeld te zijn bij MijnGezondheid.net door uw huisarts.
Is dit niet het geval, neem dan contact op met uw huisarts.
DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren.
Heeft u nog geen DigiD of geen DigiD met sms? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl.

Zijn uw gegevens veilig?

Alleen de huisarts en de medewerkers van de huisartsenpraktijk en uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw gegevens zijn veilig en andere mensen kunnen ze niet zien. U ziet uw medische gegevens nadat u veilig inlogt.

Filmpje


Poster
Lees meer

Extra praktijk informatie coronavirus

Extra praktijk informatie coronavirus 11-05-2020


Aangepaste praktijkvoering vanwege Pandemie Coronavirus (COVID-19)

Sinds deze week hebben we weer een start gemaakt met het reguliere spreekuur op de praktijk. Na al die weken beperkt spreekuur in verband met de Corona-uitbraak merken we natuurlijk dat er veel vraag is naar contact met de huisarts. Wij doen er dan ook alles aan om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wel willen we u graag attenderen op de regels die wij hanteren in onze praktijk voor u en onze veiligheid:

 • We plannen alleen afspraken van 15 minuten in. Deze afspraak is dus voor 1 klacht. We realiseren ons dat u mogelijk een aantal klachten opgespaard hebt. Omdat we echter zo veel mogelijk mensen willen helpen vragen we u om alleen uw meest urgente klacht te bespreken en voor de overige klachten op een later tijdstip een nieuwe afspraak te maken. Dit is belangrijk om uitloop van het spreekuur te voorkomen. Uitloop betekent namelijk een drukkere wachtkamer en meer kans op overdracht van het virus!
 • We proberen zoveel mogelijk vragen telefonisch of digitaal af te handelen.
 • Receptaanvragen uitsluitend via receptenlijn, per telefoon of online. Kom niet naar de praktijk met bijvoorbeeld lege doosjes. De wachttijden bij de apotheek kunnen oplopen, wij verzoeken u hier rekening mee te houden.
 • Houd ook in de praktijk afstand van elkaar en beperk het sociale contact. We hebben het aantal zitplaatsen in de wachtkamer verminderd, zodat u voldoende afstand kunt houden. Ook staan er stoelen voor de spreekkamers van de artsen waar u plaats kunt nemen.
 • Kom niet te vroeg. Neemt u uiterlijk 5 minuten voor uw afspraak in de wachtkamer plaats en wacht buiten als u te vroeg bent.
 • Komt u alstublieft alleen. Laat uw partner/begeleider buiten of in de auto wachten en laat kinderen indien mogelijk thuis.
 • De afspraken op het reguliere spreekuur zijn alleen bedoeld voor mensen zonder virale klachten!
 • Bij klachten / vragen altijd telefonisch contact opnemen.
 • Kom niet langs op de praktijk zonder afspraak.


POH- somatiek en POH-GGZ

Tevens zullen we deze week ook weer opstarten met het spreekuur van onze praktijkondersteuners (Christine en Danielle). Zij zullen beide spreekuur houden. Danielle in de huisartsenpraktijk en Christine in de praktijk van de fysiotherapie (naast ons).

Virale spreekuur

Het dagelijkse luchtwegspreekuur (virale spreekuur) verplaatsen we deze week naar het einde van de dag om 15:30. Het luchtwegspreekuur vindt volledig gescheiden plaats van het reguliere spreekuur.


Dan nog een laatste punt: velen van u maken gebruik van de mogelijkheid om foto’s naar de praktijk te sturen om te laten zien aan de huisarts. Wij willen vragen om uw foto’s in het vervolg te versturen via ons webportaal www.MijnGezondheid.net. Dit is een beveiligde verbinding waarmee uw foto’s ook direct in uw medisch dossier terechtkomen. Praktischer en veiliger voor u en voor ons dus. Kijkt u voor meer informatie over MijnGezondheid.net.

Wij proberen op deze wijze het besmettingsrisico en verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen voor u en onze veiligheid en ter bescherming van onze kwetsbare patienten. Wij volgen hiermee de laatste richtlijnen van het RIVM en de LHV.

Meer informatie kunt u vinden op: www.thuisarts.nl/nieuw-coronavirus.
Voor vragen kunt u ook terecht bij de publiekslijn van het RIVM: 0800-1351.

Houdt de website in de gaten. Per dag kan onze werkwijze veranderen door aangepaste adviezen.


Gezondheidsklachten? Blijf er niet mee lopen. Bel de huisarts!

www.youtube.com/watch?v=sj38NXJ60ac&feature=youtu.beLees meer

SHL prikpost tijdelijk gesloten

Aan Patiënten/bezoekers Bloedafname locatie Medisch Centrum Magnolia

Lees meer

Afspraak maken via Mijngezondheid.net tijdelijk niet beschikbaar

In verband met voorbreidende maatregelen tegen verdere verspreiding van het corona virus, is het maken van afspraken via Mijngezondheid.net tijdelijk niet beschikbaar.

Lees meer

Update corona virus

Het Coronavirus breidt zich steeds verder uit. Meer mensen zijn ziek en van steeds meer mensen is het onduidelijk waar ze het virus hebben opgelopen. Niet alleen mensen uit besmette gebieden worden ziek, maar ook mensen die niet op reis zijn geweest en die geen contacten met positief geteste personen hebben gehad. Er lijken dus meerdere besmettingsbronnen te zijn. De GGD heeft dan ook besloten om het contactonderzoek te staken. Dit draagt nu niet meer bij tot het beperken van de verspreiding van het virus.

Hoe weet ik dan of ik ziek ben?
Vanaf heden worden alle patiënten met:

• koorts (ten minste 38 graden Celcius, voorkeur gemeten rectaal of in uw oor) en
• hoesten en / of
• kortademigheid

als mogelijk geïnfecteerde patiënten gezien. Maar: niet alle ouderen en mensen met een verminderd immuunsysteem kunnen koorts ontwikkelen. Bij hen volstaat een koortsig gevoel.
De factoren recente reis naar een risicogebied en eventuele contacten met bewezen Corona patiënten zijn dus losgelaten. Er wordt niet meer getest; dit gebeurt alleen nog bij mensen met groot risico om ernstig ziek te worden van het Coronavirus. Ook zorgpersoneel wordt niet meer getest.

Wat nu?

Alle maatregelen zijn vanaf nu gericht op het beschermen van ouderen en kwetsbare personen (met een hoog risico op een ernstig beloop van het Coronavirus) en het in stand houden van de gezondheidszorg.

Ik heb klachten, moet ik doen?

Bent u jonger dan 70 jaar en verder gezond? Blijf dan thuis bij de volgende klachten:
• verkouden, niezen
• hoesten, keelpijn
• lichte benauwdheid
• verhoging (tot 38 graden) of koorts (meer dan 38 graden).
Meet rectaal of via uw oor. Onder de tong en oksel meten geeft geen betrouwbare uitslag.

Bij bovenstaande klachten heeft u mogelijk het Coronavirus. U hoeft de huisarts niet te bellen. Bel wel als u steeds zieker wordt, of steeds moeilijker ademt. Door binnen te blijven voorkomt u dat u anderen besmet. Ga niet bij anderen op bezoek en ga zo min mogelijk naar buiten. U kunt wel kort naar buiten om boodschappen te doen. Houd dan het liefst 1,5 meter afstand van anderen en raak niemand aan. Heeft u 24 uur geen klachten meer? Dan mag u weer naar buiten.

Bent u ouder dan 70 jaar, heeft u een chronische ziekte of minder weerstand? Bel de praktijk of huisartsenpost als u koorts of een koortsig gevoel heeft en hoest of moeilijk ademt. Blijf thuis tot u de huisarts gesproken heeft. Ga NIET naar de huisarts, huisartsenpost of ziekenhuis toe. Als het nodig is, komt de huisarts naar u. De huisarts bekijkt samen met de GGD of een test bij u nodig is en of er meer maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld een opname in het ziekenhuis.

Wat betekent dit voor onze huisartsenpraktijk?

De druk op de praktijk neemt toe. Dit gaat ten koste van niet spoedeisende zaken. Reguliere controles en onderzoeken, zoals bijvoorbeeld bloeddrukcontroles en longfunctieonderzoeken zullen we verzetten naar een later moment. Wij willen u als patiënt vragen om hier rekening mee te houden en vragen u om niet urgente zaken voor een later tijdstip te bewaren. Ook vragen we om begrip als het wat drukker aan de telefoon is dan u gewend bent van ons.

We zullen de patiënten met luchtwegklachten en andere klachten strikter gaan scheiden. Dit luchtwegspreekuur vindt plaats van 11.30 tot 12.00 uur en van 16 tot 17 uur. De huisarts draagt dan een beschermend tenue. Dit luchtwegspreekuur is niet bedoeld om te bepalen of u het Coronavirus hebt, maar meer om andere luchtwegproblemen, waarbij het Coronavirus niet geheel uit te sluiten valt, wel te kunnen beoordelen.
Ook zullen we proberen om zoveel mogelijk zaken telefonisch of via beeldbellen af te handelen.

Er wordt momenteel gekeken naar een centrale locatie in Breda om alle patiënten van alle huisartsenpraktijken met luchtwegpatiënten te zien, deze patiënten worden dan niet meer op de huisartsenpraktijk gezien. Meer informatie volgt spoedig.

Afspraken bij de POH-GGZ (Mevrouw Jobse) kunnen ook telefonisch plaatsvinden of via beeldbellen, mocht u liever niet naar de praktijk willen komen.


Wij wensen iedereen het beste, houd het nieuws in de gaten!


Met vriendelijke groet,

Medisch centrum Magnolia


Lees meer

Jeugdprofessional bij de huisarts

In samenwerking met Gemeente en CJG zijn we begonnen met de pilot Jeugdprofessional bij de huisarts.

Vanaf december 2019 is de Jeugdprofessional Jits de Wild op woensdag aanwezig.

Ze kan de jeugdigen en ouders ondersteunen en zorgdragen voor de opvoedvragen en problematiek binnen de gezinnen in onze wijk. Dit kunnen lichte opvoedvragen zijn, maar ook complexe problemen.

Lees meer